Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTER-PASS – (Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airports) στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ADRION. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.498.568 Ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ERDF). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 8 εταίροι και ένας συνεργάτης εταίρος από Ιταλία, Κροατία και Ελλάδα. Ειδικότερα, εκτός του ΟΛΚΕ Α.Ε. συμμετέχουν το αεροδρόμιο του Ντουμπρόβνικ και το Λιμάνι του, τα αεροδρόμια της Απουλίας (Ιταλία), η Λιμενική Αρχή της Νότιας Αδριατικής, το Αεροδρόμιο της Πούλας (Κροατία) και το Λιμάνι του, η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου και ως συνεργάτης εταίρος ο Τερματικός Σταθμός Επιβατών της Βενετίας.

Στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου υπάρχουν πολλές παράκτιες πόλεις που διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό επιβατών σε περιόδους αιχμής και στις οποίες ο τουρισμός της κρουαζιέρας αποτελεί σημαντικό παράγοντα περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Ωστόσο, πολλά λιμάνια κρουαζιέρας και πορθμεία αντιμετωπίζουν έλλειψη ποικίλων τρόπων μεταφορών και διασύνδεσης κυρίως με τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Ο συνολικός στόχος του προγράμματος είναι να βελτιώσει τις διατροπικές συνδέσεις μεταξύ λιμένων και αεροδρομίων στην περιοχή της Αδριατικής Ιονίου με στόχο την διευκόλυνση των ταξιδιωτών, κυρίως των επιβατών κρουαζιέρας κατά τις περιόδους αιχμής.

Από το πρόγραμμα θα παραχθούν τρία κύρια αποτελέσματα:

  • Δημιουργία δικτύου συνεργασίας για τη συνδυασμένη και πολυτροπική σύνδεση μεταξύ λιμένων και αερολιμένων που βρίσκονται στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου. Το δίκτυο θα αποτελέσει κοινό τόπο όπου εταίροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα ανταλλάξουν γνώσεις σχετικά με καινοτόμες λύσεις αναφορικά με τις διατροπικές μεταφορές, που θα μπορούσαν εύκολα και με επιτυχία να προσαρμοστούν στην περιοχή ενδιαφέροντος του προγράμματος.
  • Ένα σχέδιο δράσης για κάθε περιοχή του προγράμματος που θα καθορίσει λύσεις που θα δοκιμαστούν και θα υλοποιηθούν στις πόλεις που εμπλέκονται. Η δοκιμή 4 προσδιορισμένων λύσεων που θα εφαρμοστούν στο Ντουμπρόβνικ, την Πούλα, το Μπάρι και την Κέρκυρα, με στόχο τη διαχείριση των μετακινήσεων των επιβατών (Λιμάνι – Αεροδρόμιο).
  • Εκπόνηση κοινού Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου για την πολυτροπική μεταφορά επιβατών μεταξύ λιμένων και αεροδρομίου προς κοινή χρήση με άλλους λιμένες, αεροδρόμια και αρχές που βρίσκονται στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου.

Πέραν των ως άνω το έργο θα συμβάλει στη μελλοντική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών αλλά και στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων που αφορούν την εναέρια κυκλοφορία και τη θαλάσσια διασύνδεση.