Ανακοινώσεις

για την λειτουργία του οργανισμού και την ενημέρωση των επιβατών

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. διοργανώνει από τις 23 έως και τις 26 Μαΐου 2023 στην Κέρκυρα την 62η Γενική Συνέλευση της Ένωσης λιμένων Μεσογείου - MedCruise.

Δημοσιά ηλεκτρονική διαβούλευση, με σκοπό τη δημοσιοποίηση μέτρων, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση εφαρμογή του κανονισμού (EE) 2017/352 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 15ης Φεβρουάριου 2017, στην παροχή της διαλαμβανόμενης στο ρυθμιστικό πεδίο του εν λόγω κανονισμού (άρθρο 1, παρ. 2ε), λιμενικής υπηρεσίας της παραλαβής/συλλογής αποβλήτων πλοίου και κατάλοιπων φορτίου, στο λιμένα Κέρκυρας, που τελεί υπό τη διαχείριση της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, ακολουθώντας την πρακτική των τελευταίων 10 ετών, δημοσιεύει τα στατιστικά στοιχεία της κρουαζιέρας για το προηγούμενο έτος 2019 και συγκριτικά στοιχεία των τελευταίων 5 ετών (2015-2019), όσο αφορά τον αριθμό αφίξεων κρουαζιερόπλοιων και επιβατών κρουαζιέρας σε 43 καταμετρημένους προορισμούς στο σύνολο της Χώρας μας.