Διαβουλεύσεις

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης

Δημιουργήθηκε: 15/07/2021 14:00 / Δημοσιεύθηκε: 15/07/2021 14:00 / Λήγει: 16/08/2021 12:00
Δημιουργήθηκε: 17/12/2020 14:00 / Δημοσιεύθηκε: 17/12/2020 14:00 / Λήγει: 18/03/2021 14:00
Δημιουργήθηκε: 17/12/2020 14:00 / Δημοσιεύθηκε: 17/12/2020 14:00 / Λήγει: 18/03/2021 14:00