Ανακοινώσεις

pdf

Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου Κρουαζιέρας Κέρκυρας

Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου Κρουαζιέρας Κέρκυρας
Μέγεθος : 363.63 KB
Προσπελάσεις : 4053
Προστέθηκε : 2013-07-27
pdf

Έκδοση Τουριστικού Οδηγού Έτους 2017

Έκδοση Τουριστικού Οδηγού Έτους 2017
Μέγεθος : 524.93 KB
Προσπελάσεις : 1731
Προστέθηκε : 2017-02-15
pdf

Διαφήμιση Επιχειρήσεων

Διαφήμιση Επιχειρήσεων
Μέγεθος : 264.64 KB
Προσπελάσεις : 1721
Προστέθηκε : 2017-01-18
pdf

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΟΛΚΕ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΟΛΚΕ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Μέγεθος : 156.13 KB
Προσπελάσεις : 4012
Προστέθηκε : 2011-03-23
pdf

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΟΛΚΕ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΟΛΚΕ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Μέγεθος : 156.13 KB
Προσπελάσεις : 3410
Προστέθηκε : 2011-01-10
pdf

Αποφάσεις Συνεδρίασης Δ.Σ. 29/11/2010

Αποφάσεις Συνεδρίασης Δ.Σ. 29/11/2010
Μέγεθος : 229.12 KB
Προσπελάσεις : 3903
Προστέθηκε : 2011-03-23
jpg

Ημερίδα για τα υδροπλάνα

Ημερίδα για τα υδροπλάνα
Μέγεθος : 87.14 KB
Προσπελάσεις : 4224
Προστέθηκε : 2015-03-03
pdf

Ανακοίνωση Για Εκμετάλλευση Λεωφορείων 2012

Ανακοίνωση Για Εκμετάλλευση Λεωφορείων 2012
Μέγεθος : 283.26 KB
Προσπελάσεις : 3839
Προστέθηκε : 2012-03-21
pdf

Ανακοίνωση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Ημερίδες 10ος-15ς

Ανακοίνωση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Ημερίδες 10ος-15ς
Μέγεθος : 251.28 KB
Προσπελάσεις : 2553
Προστέθηκε : 2015-10-21
pdf

Παραχώρηση Για Εκμετάλλευση Μέσων Μεταφοράς Επιβατών Του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.

Παραχώρηση Για Εκμετάλλευση Μέσων Μεταφοράς Επιβατών Του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
Μέγεθος : 249.06 KB
Προσπελάσεις : 3670
Προστέθηκε : 2013-04-11
pdf

Ανακοίνωση Εργασιών Εκσκαφής Λιμενολεκάνης Στην Προβλήτα Νο5

Ανακοίνωση Εργασιών Εκσκαφής Λιμενολεκάνης Στην Προβλήτα Νο5
Μέγεθος : 201.15 KB
Προσπελάσεις : 4127
Προστέθηκε : 2012-04-12
pdf

Ανακοίνωση Για Την Δημιουργία Λογότυπου Του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.

Ανακοίνωση Για Την Δημιουργία Λογότυπου Του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
Μέγεθος : 71.44 KB
Προσπελάσεις : 4053
Προστέθηκε : 2012-04-10
pdf

Μέγεθος : 259.10 KB
Προσπελάσεις : 219
Προστέθηκε : 2021-07-15
pdf

Όροι και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τουριστικό Χάρτη 2018

Όροι και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τουριστικό Χάρτη 2018
Μέγεθος : 219.20 KB
Προσπελάσεις : 1322
Προστέθηκε : 2018-04-12
pdf

Διαβούλευση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Διαβούλευση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Μέγεθος : 767.51 KB
Προσπελάσεις : 333
Προστέθηκε : 2020-12-10
pdf

Μέγεθος : 175.70 KB
Προσπελάσεις : 69
Προστέθηκε : 2020-12-17
pdf

Διαβούλευση Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

Διαβούλευση Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων
Μέγεθος : 709.57 KB
Προσπελάσεις : 164
Προστέθηκε : 2020-12-10