Ο Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΚΕ ΑΕ) για την τουριστική περίοδο του έτους 2019-2020 θα εκδώσει και διανείμει στους επιβάτες κρουαζιέρας, δωρεάν, 150.000 αντίτυπα τουριστικού οδηγού της Πόλης της Κέρκυρας και του Νησιού με χάρτες και αναφορές και φωτογραφίες στα πλέον σημαντικά αξιοθέατα.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προβληθούν στο έντυπο, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://corfuport.gr/ στην κατηγορία «On Line Υπηρεσίες» / «Τουριστικός Χάρτης» / «Αίτηση Συμμετοχής».

Οι αιτήσεις θα γίνονται δέκτες από το σύστημα από την Τετάρτη 3/4/2019 και ώρα 00:01 έως και την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 24:00.

Οι όροι και προϋποθέσεις έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και ειδικότερα στην κατηγορία: ΟΛΚΕ/Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί. Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 – 14.00 στη Γραμματεία του ΟΛΚΕ Α.Ε. [Τηλ. 2661045551].

Όροι και Πρόσκληση

On-line Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμο από 3 Απριλίου ως και 10 Μαΐου 2019 )