Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο Τελικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου CARICA (Capitalization of Adriatic-Ionian Reliable Intermodal Connections to support EUSAIR Action Plan), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “IPA Adriatic 2007-2013”. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016, και ώρα 12:15-15:15 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων στο Λιμάνι της Κέρκυρας και θα περιλαμβάνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου από όλους τους συμμετέχοντες εταίρους.