Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην on-line Αίτηση για Τουριστικό Χάρτη 2020.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Επιχείρηση
Διαφήμιση
Επιλέγονται μία ή περισσότερες διαφημιστικές κατηγορίες στις οποίες η επιχείρηση επιθυμεί να διαφημιστεί σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1.3 Η επιχείρηση εφ' όσον καταλάβει θέση διαφήμισης, σύμφωνα με το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας στην υποβολή της αίτησης και εκπληρώσει και τους λοιπούς όρους, θα διαφημιστεί στην πρώτη διαφημιστική κατηγορία, που επέλεξε.
Όροι Συμμετοχής
Όροι Συμμετοχής
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com