Νέο!!
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως Δευτέρα 7 Μαϊου 2018, ώρα 24:00

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην on-line Αίτηση για Τουριστικό Χάρτη 2018.

Στη συνέχεια, αν δεν εντοπιστεί αυτόματα η τοποθεσία σας ακριβώς, χρησιμοποιήστε το χάρτη και μετακινήστε τo ειδικό σημάδι στο εκτιμώμενο σημείο της επιχείρησης σας. Θα δείτε τις συντεταγμένες στα σχετικά πεδία να συμπληρώνονται αυτόματα.

Εναλλακτικά: μπορείτε να συμπληρώσετε το πεδίο "Διεύθυνση" με τη μορφή "οδός, περιοχή ΤΚ πόλη" και να επιλέξετε από την αυτόματη λίστα που προκύπτει ή να επιλέξετε "Εύρεση". Επίσης με το "Εντοπισμός" μπρείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτόματου εντοπισμού της θέσης σας (GPS) για φορητές συσκευές (tablet, smartphones).

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Επιχείρηση
Διαφήμιση
Επιλέγονται μία ή περισσότερες διαφημιστικές κατηγορίες στις οποίες η επιχείρηση επιθυμεί να διαφημιστεί σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1.3 Η επιχείρηση εφ' όσον καταλάβει θέση διαφήμισης, σύμφωνα με το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας στην υποβολή της αίτησης και εκπληρώσει και τους λοιπούς όρους, θα διαφημιστεί στην πρώτη διαφημιστική κατηγορία, που επέλεξε.
Όροι Συμμετοχής
Όροι Συμμετοχής
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com