Προσοχή!
Στο πλαίσιο της πρωτοφανούς κατάστασης που επικρατεί λόγω του COVID-19, το πρόγραμμα κρουαζιέρας έχει τεθεί σε αναστολή.